Skip to content
Tankforsuring med TF-12

Tankforsuring med TF-12

Bestilling af svovlsyre

LINK til syre hos FaurFarm HER    Telefon 29418096


Gylleforsuring

TF-12 den sikre tankforsuring.
ØRUM TF-12 er et udstyr, som monteres på ØRUM GMD-7500 /GMD-8600 Gyllemixer. Udstyret består af en dysseenhed, med slange for tilkobling, af syrebil. Et pH måleranlæg. Og en fronttank med
nødbruser.

Svovlsyren leveres af FaurFarm, og pumpes direkte i forsuringsudstyret. Håndtering af syre, og syretilsætning hører under syrebilen. Du har således aldrig noget lager af svovlsyre, og kommer aldrig til at håndtere svovlsyre. Når syrebilen er kørt, er alle farer væk.

Maskinstationen / Landmanden håndterer mixer og pHmåler. Og har ingen håndtering af svovlsyre under forsuringen. Der er således lagt meget stor vægt på sikkerhed

Kvæggylle forsuret til pH6 må udbringes inden 24 timer kvæggylle og svinegylle forsuret til pH 5,5
må udbringes inden for 3 måneder

Når forsuringen er udført udfærdiges en attest, som sidestiller
slangeudlægning med nedfældning på fodergræs og sortjord

Beregn effekten ved TF-12 tankforsuring
Effekten på kvælstof fordampning, afhænger af vejret.
I varmt, tørt og blæsende vejr, er fordampningen maksimal, og udbyttet ved at forsure gyllen størst. Er temperaturen omkring frysepunktet. diset, og stille vejr er kvælstof fordampningen mindst. Du kan hente et lille program her, og indsætte aktuelle data, og se hvor meget du kan sænke din kvælstoffordampning.
Hent programet her (vejl.værdier u/ansvar)
Indtast aktuelle vejrforhold og gylledata, straks har du en beregning af dit       amoniaktab.
Aflæs data før og efter du afmærker Tankforsuring og se den store forskel,     som TF-12 gør.
Bemærk jo dårligere gyllevejr (varmt. blæsende mv) jo større gevinst ved       forsuring med TF-12
Husk svovlen, som en sidegevinst ved tankforsuring