Skip to content
Tankforsuring med ØRUM TF-12 for reduktion af ammoniak fordampning

Tankforsuring med ØRUM TF-12 for reduktion af ammoniak fordampning

Bestilling af svovlsyre

LINK til syre hos FaurFarm HER    Telefon 29418096


Tankforsuring

Få en TF-12 til tankforsuring fra Ørum. Så er du sikker på, at processen forløber uden problemer. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om tankforsuring. 

Bemærk nye regler 01.08.2021
Det betyder vis syremængde/m3
og ingen pH måling.
Gylle udlagt inden 72 timer:
kvæggylle          -3,0kg/m3
svinegylle         – 2,9kg/m3
afgasset gylle  -11,0kg/m3
Gylle udlagt inden 4 uger:
kvæggylle          -4,4kg/m3
svinegylle          -5,7kg/m3
afgasset gylle -14.0kg/m3

TF-12 den sikre gylleforsuring.
ØRUM TF-12 er et udstyr, til forsuring af gylle, som monteres på ØRUM GMD-7500 /GMD-8600 Gyllemixer. Udstyret består af en dysseenhed, der med slange forbindelse, kobles til en syrebil. En fronttank med nødbruser.(Og et pH måleranlæg, hvis anlægget er før 01.08.2021, og som idag er unødvendig). 

Svovlsyre 96% leveres af FaurFarm, og pumpes direkte i forsurrings udstyret. Håndtering af syre, og syretilsætning hører under syrebilen. Du har således aldrig noget lager af svovlsyre, og kommer aldrig til at håndtere svovlsyre. Når syrebilen er kørt, er alle farer væk.

Maskinstationen / Landmanden håndterer mixer og udregner syremængde, i forhold til gyllemængde, men har ingen håndtering af svovlsyre under forsurringen. Der er således lagt meget stor vægt på sikkerhed

Kvæggylle (uafgasset) forsurret med 3,0 kg syre/ton, og svinegylle (uafgasset) forsurret med 2,9 kg syre/ton  må udbringes inden 72 timer efter forsuring, når der er udfærdiget en Tankforsurrings attest, som dokumentation, på forsurringen er udført korrekt. Udlægning med slangebom sidestilles nu med nedfældning, både på fodergræs og sortjord. Attesten kan hentes her.

Beregn effekten ved TF-12 tankforsuring
Effekten på kvælstof fordampning, afhænger af vejret.
I varmt, tørt og blæsende vejr, er fordampningen maksimal, og udbyttet ved at forsure gyllen størst. Er temperaturen omkring frysepunktet. diset, og stille vejr er kvælstof fordampningen mindst. Du kan hente et lille program her, og indsætte aktuelle data, og se hvor meget du kan sænke din kvælstoffordampning.
Hent programet her (vejl.værdier u/ansvar)
Indtast aktuelle vejrforhold og gylledata, straks har du en beregning af dit       amoniaktab.
Aflæs data før og efter du afmærker Tankforsuring og se den store forskel,     som TF-12 gør.
Bemærk jo dårligere gyllevejr (varmt. blæsende mv) jo større gevinst ved       forsuring med TF-12
Husk svovlen, som en sidegevinst ved tankforsuring