Skip to content
Ko-Pumpen
Så skal der malkes, køerne står i kø
Kodriveren holder opsamlepladsen helt ren

Kodriveren holder opsamlepladsen helt ren

Ko-pumpen

Den runde kodriver
Ko-pumpen er ideel sammen med en malkekarrusel. Når malkekarrusellen åbner for en ko, skal der stå en ko parrat til at gå ind. Udgangen på Ko-pumpen er udformet som en kile. I spidsen af kilen står altid en ko parrat, til at gå ind i karrusellen. Den kileformede udgang, sikrer opsamlepladsen tømmes helt. Når sidste ko forlader Ko-pumpen, startes helt automatisk på en ny runde. Køerne drives frem, og er indgangen placeret i nærheden af udgangen, vil driveelementet lukke for de køer der er gået ind. Drive elementet vil køre frem og drive køerne sammen mod udgangen, til drive elementet møder et forud indstillet modtryk. Drive elementet holder en tids indstillet pause, hvorefter der drives igen.  Køerne drives frem til det indstillede modtryk osv.
På drive elementet er monteret en gummiskraber, som skraber pladsen ren. Pladsen er således ren når nyt hold går ind.
fig 1 viser den ideelle opstilling, KO-PUMPEN virker. De grønne pile er køer der drives mod malke karusellen. De blå pile er køer der frit kan gå ind bag ved drive elementet, og som automatisk lukkes for, og bliver grønne, når drive elementet når rundt