Skip to content
Vejoverføring

Vejoverføring i brug, hvor trafikken frit kan passere.

Vejoverføring.

Gylle føres over vejen, let og elegant, uden gener for trafikken.
Vejoverføringen køres med traktor til stedet hvor gyllen skal føres over vejen. Dette sker i transportstilling, hvor vejoverføringen er under 4 m totalhøjde. Før opstilling over vejen, hæves overliggeren hydraulisk, så frihøjden under overligger er min. 4,5 m. Hydraulik og lys frakobles traktor. Vejoverføringen stilles tværs over vejen. Slanger kobles til og gyllen kan krydse vejen. Kan traktoren ikke køres ud på marken, kan traktoren drejes ind under overliggeren, så traktoren holder på tværs over vejen, når der frakobles.  

Det skal meldes hos kommunen, før en overføringen må stilles op over offentlig vej. Myndighedernes anvisning skal følges. 

Data: ØRUM vejoverføring VO6
Rør dimmension:              6\”
Vandret åbning:                6,8 m
Min.højde til overside:     3,9m
Max.højde til underside: 4,6m
Hjul:                       11,5/80×15,3